Termes i condicions

AVIS LEGAL

El present document conté les Condicions que regulen l’ús d’aquest lloc web www.canbruna.cat (des d’ara La Web) amb DNI 36528251L i domiciliat en carrer General Zurbano 24, Local 2, 08720 Barcelona. Can Bruna és una marca registrada amb la denominació de Serveis d’entreteniment i activitats culturals, educació i formació.
A efectes de comunicació i notificacions de l’usuari a La Web, l’adreça de correu electrònic és canbruna@canbruna.cat, i el telèfon de contacte és 626994824.

SERVEIS

Can Bruna és una empresa especialitzada en la creació de jocs d’escapament per a persones individuals, col·lectius i/o empreses. Els serveis que ofereix són els següents: realització de dinàmiques de grup amb jocs d’intel·ligència i estratègia i tot allò relacionat amb els jocs d’escapament.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Can Bruna és propietària de la pàgina web i titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina, així com dels continguts de la mateixa i del nom del domini.
La totalitat d’aquest lloc web: text, imatges, articles, logotips, gràfics, dibuixos, fotografies, botons, arxius de programari, així com l’estructura i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles sobre propietat intel·lectual i industrial.
Els drets de propietat intel·lectual i industrial de les pàgines web a les quals el website de Can Bruna redirecciona, així com la titularitat dels seus continguts i dels noms de domini de les mateixes, corresponen al seu propietari.
Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit del propietari del site.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas de l’autorització prèvia i per escrit per part del responsable de la web. Qualsevol ús no autoritzat per part de Can Bruna serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En contractar els serveis a La Web (www.canbruna.cat/reserves), o sol·licitar informació a través del nostre correu electrònic, canbruna@canbruna.cat, l’usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades a un fitxer automatitzat, el qual té la finalitat de mantenir informat l’usuari sobre les novetats dels seus serveis. Aquest arxiu està inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades regida per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD,) el responsable de l qual és Iñaki Fernández Llort.
En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment de contractar els serveis o bé sol·licitar informació a través del nostre correu electrònic, canbruna@canbruna.cat. D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el propietari de l’arxiu es compromet a donar compliment a l’obligació de secret professional respecte a aquestes dades i al deure de guardar-los, garantint la seva confidencialitat, i adoptant, si convé, les mesures tècniques adequades per evitar qualsevol alteració, mal ús i accés no autoritzat.
Les dades personals que proporcionen els usuaris no seran cedides a cap empresa i únicament seran utilitzades per a l’enviament d’informació sobre els serveis que ofereix Can Bruna, les dades personals tampoc estaran disponibles per terceres persones en cap moment.
Els usuaris d’aquesta pàgina web tenen dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades que constin a l’arxiu automatitzat de dades. Cal sol·licitar-ho a Can Bruna per escrit a Bonavista 24, baixos, 08733 – El Pla del Penedès, Barcelona, o enviant un correu electrònic a canbruna@canbruna.cat, amb les dades personals, fotocòpia del DNI de l’usuari, correu electrònic que va facilitar a La Web i signatura de l’usuari.

WEB PER A MAJORS D’EDAT

Per registrar-se i sol·licitar els serveis de Can Bruna l’usuari ha de ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica per acceptar les condicions generals.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fóra d’aplicació.
Can Bruna es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar prèviament o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient la publicació de les mateixes en el lloc web.
Can Bruna no es fa responsable dels continguts de les pàgines web a les que redirecciona seu website, així com tampoc se’n fa dels possibles incompliments de la normativa vigent que en cada moment aquestes pàgines puguin incórrer. Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que Can Bruna no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, Can Bruna manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
Can Bruna no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de Can Bruna. No obstant això, Can Bruna col·labora de forma activa en la retirada de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i així, Can Bruna no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació i/o servidor, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, talls de llum o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

TARIFES

La Tarifa és de 65,00€/sessió per gups de 2-3 jugadors i de 75,00€/sessió per a grups de 4-5 jugadors. Si s’afegeix un 6è jugador caldrà abonar en efectiu 15,00€ extra en efectiu. Els participants poden ser de totes les nacionalitats. L’IVA-VAT quedarà inclòs dins el preu dels 65,00€ o bé 75,00€ per tal de regular i aplicar els impostos legals que preveu la normativa que li és d’aplicació.
Can Bruna es reserva el dret a aplicar altres tarifes o descomptes per promocions, per dates concretes o per horaris concrets. Aquests descomptes poden estar subjectes a canvis i modificacions, i s’apliquen per un temps determinat.

RESERVES I PAGAMENTS

 1. En l’apartat Reserves el calendari mostra els dies que es poden seleccionar, i posteriorment, les hores disponibles.
 2. Per reservar cal introduir una adreça de correu electrònic.
 3. Per una reserva amb èxit l’usuari ha de seleccionar un dels sistemes de pagament disponibles, fent-se efectiva si el cost del servei ha estat abonat al compte del Proveïdor pels processos de pagament establerts a la web.
 4. Can Bruna accepta pagaments per transferència bancària i amb targeta de crèdit o dèbit. Utilitzem sistemes de pagament segurs per protegir la seguretat en el pagament amb targeta de crèdit o dèbit. Les dades confidencials del pagament són transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera Banc de Sabadell. En fer el pagament a través de passarel·la de pagament segura, el sistema verificarà automàticament que la targeta de crèdit està activada per al Comerç Electrònic Segur. Després connectarà amb el banc emissor de la mateixa, el qual autoritzarà l’operació.
 5. En els pagaments per transferència l’usuari assumeix totes les despeses o recàrrecs que el seu banc li pugui incloure (ports i impostos).
 6. En cas de transferència bancària, si l’horari de joc seleccionat és inferior a 72 hores laborables caldrà enviar per correu electrònic, a la direcció canbruna@canbruna.cat, un comprovant de l’ingrés si aquest ha estat fet des d’una entitat diferent de Banc de Sabadell. Aquest enviament es podrà fer fins a 18 hores abans de l’inici del joc. Si no es rep cap comprovant de l’operació esmentada, abans d’aquestes 18 hores, la reserva es cancel·larà. En cap cas serà possible pagar al comptat a la nostra oficina. Can Bruna es reserva el dret a atendre només als usuaris que han realitzat el pagament de la seva sessió de joc amb antelació. Les reserves sense confirmar o sense abonar no seran ateses perquè el nostre personal només es troba al local a les hores validades.
 7. Per al pagament amb targeta de crèdit s’han de facilitar les dades següents: nom, número de targeta, data de caducitat i codi de verificació o seguretat.
 8. Utilitzem una forma de pagament mitjançant targeta de crèdit totalment segura pel TPV Virtual del Banc Sabadell. En finalitzar la comanda es mostrarà la pantalla del TPV Virtual del Banc Sabadell perquè introdueixi les dades de la targeta de crèdit i quan els confirmi el TPV virtual es connectarà amb el banc de l’usuari perquè introdueixi la seva contrasenya/pin/targeta de coordenades per confirmar el pagament segur.
 9. Totes les dades de la targeta de crèdit de l’usuari només es processen en el TPV Virtual Segur del Banc Sabadell, de manera que Can Bruna no té accés als mateixos ni s’emmagatzemen a la base de dades.
 10. En el cas que el TPV Virtual informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda.
 11. El pagament mitjançant compte Paypal no és possible en la nostra passarel·la de pagament, i ha de seleccionar un altre sistema de pagament.
 12. Can Bruna envia un correu electrònic de confirmació a l’usuari, amb les dades de la reserva, aquest correu s’envia a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari durant el procés de registre. Si aquest correu no és rebut, l’usuari s’ha de posar en contacte amb Can Bruna enviant un e-mail a canbruna@canbruna.cat.
 13. El correu electrònic de confirmació que envia Can Bruna té caràcter d’abonament. El personal de Can Bruna pot demanar veure’l, ja sigui imprès o per pantalla, en mòbil o tauleta, abans d’entrar per tal d’accedir al joc.. Aquest abonament no té caràcter nominatiu, per la qual cosa qualsevol persona del grup podrà presentar-lo i accedir al joc.
 14. Les reserves a menys de 8 hores de la sessió d’interès caldrà gestionar-les per telèfon o correu electrònic, ja que no apareixen al calendari per poder ser reservades via web, i caldrà abonar-les en efectiu a Can Bruna un cop acabada la sesió.

VAL REGAL

  1. Per contractar un val regal cal dirigir-se a www.canbruna.cat/reserves i escollir l’opció de Val Regal. Can Bruna es posarà en contacte amb la persona que fa la compra fent ús del correu electrònic que aquesta persona ha deixat constar en el moment de l’operació. S’enviarà un e-mail on s’explicarà com fer la reserva de la sessió de joc amb el codi del val i s’adjuntarà el mateix val.
  2. El Xec Regal té una caducitat de 6 mesos per fer la reserva des de la data de compra. En el nostre calendari les reserves són a 3 mesos * vista per triar dia de joc.

* Els tres mesos disponibles en el calendari de reserves poden patir alteracions en dates determinades de l’any per oferir un millor servei. Periòdicament apareixeran noves setmanes lliures per a futures reserves.

POLÍTICA DE CANVIS I CANCEL·LACIONS

 1. L’usuari té la possibilitat d’eliminar o canviar la data de reserva només contactant amb Can Bruna per e-mail, canbruna@canbruna.cat.
 2. Qualsevol canvi o cancel·lació d’una reserva s’ha d’efectuar amb més de 5 dies d’antelació.
 3. Si l’Usuari cancel·la la reserva amb més de 5 dies d’antelació de la data reservada, Can Bruna haurà de retornar l’import total de la quota pagada i l’usuari haurà d’indicar el compte bancari per a fer efectiu l’abonament.
 4. Si l’Usuari cancel·la la reserva amb menys de 5 dies de la data reservada el retorn de la quota no podrà ser reclamat, però Can Bruna permetrà generar una altra reserva per a una altra data disponible, només en dies laborables, excepte els divendres tarda i nit. En aquest cas, si us plau, contacteu sempre amb Can Bruna a través de l’adreça electrònica: canbruna@canbruna.cat.
 5. Una reserva pot ser cancel·lada per l’Usuari a través de l’e-mail canbruna@canbruna.cat. Si la cancel·lació té dret a reemborsament, i en el cas de fer-se via e-mail, l’usuari ha de facilitar les dades següents: el número de reserva, dia i hora, al costat del seu nom i un compte corrent per poder abonar l’import.
 6. Si per raons tècniques o d’altre tipus Can Bruna no pot proporcionar els seus serveis, les reserves que es vegin afectades podran disposar d’altres dates o bé es reemborsaran les tarifes vigents, segons el desig de l’usuari.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 1. Tothom participa en el joc sota el seu propi risc. Can Bruna no es fa responsable dels accidents que els usuaris poguessin tenir durant el joc si aquests són a causa de la negligència de l’usuari, a la incorrecta manipulació de les instal·lacions, així com l’ús indegut dels objectes que es troben a la zona de rebuda i l’espai de joc. Can Bruna disposa d’una assegurança de protecció civil per assegurar qualsevol accident produït en les seves instal·lacions i per a un màxim de 5 participants.
 2. Can Bruna és un joc recomanat per a adults, per tant destinat a persones majors de 18 anys. No obstant això, poden participar a Can Bruna persones d’entre 12 i 14 anys acompanyades d’un adult, i només a partir dels 15 es podrá jugar sense necessitat de cap adult dins el grup.
 3. Es pot entrar amb nadons a l’espai de joc sempre que vagin en motxilla, no pas dins d’un cotxet. Els nadons no compten com un jugado més.
 4. Poden participar persones amb mobilitat reduïda, en cadira de rodes, però només un màxim de dues cadires y sempre es necessari que hi hagi com a mínim una persona que pugui desplaçar-se sense cadira. Cal tenir en compte que una cadira de rodes ocupa l’espai de dos jugadors. Com que l’espai físic amb què comptem al primer tram del joc és limitat, el màxim de participants en cadira de rodes per sessió serà de dos, acompanyats d’una o màxim dues persones sense cadira de rodes.
 5. Can Bruna es reserva el dret d’admissió en aquests casos:
  • Està prohibit filmar o fotografiar a l’interior del local.
  • Està prohibit participar en el joc en estat d’embriaguesa o sota els efectes de l’alcohol o de qualsevol tipus de drogues o altres substàncies psicotròpiques que alteren la ment. Tampoc es permet menjar o consumir begudes alcohòliques o drogues durant el joc.
  • A qui porti al damunt qualsevol objecte susceptible de causar dany a persones o coses.
  • Falta de neteja personal.
  • Esvalotadors comprovats que manifestin actituds violentes i que provoquin o incitin a qualsevol desordre a la sala.
 6. No serà possible iniciar el joc si hi ha un retard de 15 minuts respecte a l’hora reservada. En aquest cas, no es podrà canviar la sessió de joc ni es podrà reclamar el reemborsament de la tarifa abonada.
 7. La durada màxima del joc és d’una hora. No és possible allargar aquest temps. També s’ha de comptar amb un període de 10 a 15 minuts d’introducció prèvia al joc (una introducció que s’inicia a l’arribada del grup, just a l’hora reservada), i amb un temps posterior al joc, aproximadament entre 5 i 15 minuts, per comentar l’experiència amb els responsables de la sala.
 8. Can Bruna es reserva el dret a demanar drets d’imatge als usuaris, d’aquelles imatges que s’hagin pres dins les seves instal·lacions. Es faran servir aquestes imatges per penjar-les a la web, a les xarxes socials i per al seu ús promocional.
 9. Si durant el transcurs del joc un dels usuaris s’indisposa, ha de sortir del joc acompanyat d’un altre dels usuaris fins que es restableixi. La resta dels usuaris poden continuar jugant. En cas d’accident o d’indisposició greu, el personal de Can Bruna que controla el joc pot decidir aturar-lo per complet.